Het besluit is genomen, WAB*info gaat gerealiseerd worden!

Met het akkoord van de Voorbereidingsgroep ICT en een melding richting DT-RWS, is nu feitelijk formele goedkeuring gekregen om het realisatietraject in gang te zetten. Dit realisatietraject zal onder verantwoordelijkheid van de RWS-AGI, directie corporate IT worden uitgevoerd. Binnenkort zal er een projectteam worden ingesteld met de taak het bouwtraject op te zetten en uit te voeren alsmede alle voorbereidingen te treffen voor het technisch en functioneel beheer na ingebruikname.