Beheer en Onderhoud WAB*info

Per 1 november j.l. is het beheer en onderhoud van WAB*info is overgegaan van Atlis naar IBM. IBM heeft wel afspraken gemaakt met Atlis om de versie (v 1.06c) waar zij mee bezig waren af te maken. Alle verstoringen foutmeldingen e.d. gaan nu naar IBM. Fouten die tijdens de FAT en GAT van versie 1.06c naar voren komen worden nog door Atlis uitgevoerd. Hiervan wordt ook IBM op de hoogte gehouden.

Op het GOB van 15 maart komt IBM zich aan de leden voorstellen en daar uitleg geven hoe zij het beheer en onderhoud gaan doen. Aansluitend zullen zij, mogelijk samen met een programmeur, aanwezig zijn op GOF om iets te leren van het gebruik en de bedrijfsprocessen rond WAB*info.