Olieafscheiders

Minerale olie is een ongewenste stof in het afvalwater. De eenvoudigste manier om olie en water te scheiden is een olieafscheider. De grootte van een oliescheider hangt af van de hoeveelheden olie en water. Hierover staan voorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit en het Besluit lozen buiten inrichtingen. Deze algemene regels staan hier uitgelegd.
In vergunningen (Water- of omgevingsvergunning) mag het bevoegd gezag  afwijkende voorschriften opnemen. Dat zijn individuele beschikkingen.