Hoe kan het dat zand bij ongedraineerd rekenen veelal een lagere sterkte heeft dan klei en veen?

Bij zand zal altijd gedraineerd gerekend worden. Zand is erg doorlatend, dus waterspanningen zullen niet hoog oplopen in het zand. Of de schuifsterkte van zand daadwerkelijk lager is dan de ongedraineerde schuifsterkte van klei en veen hangt af van het niveau van de effectieve spanning en de grensspanning. Bij lage effectieve spanningen kan de schuifsterkte van zand inderdaad lager zijn dan die van klei en veen. Bij lage spanningen kan de ongedraineerde schuifsterkte van klei en veen heel hoog zijn als gevolg van dilatant gedrag. Bij hoge effectieve spanningen (> 50 kN/m2) zal de schuifsterkte van klei en veen vrijwel nooit hoger zijn dan die van zand.