Waarop is de naam “ongedraineerd rekenen” gebaseerd?

Er zijn verschillende manieren om ongedraineerd te rekenen. Ook met de vigerende parameters cohesie en hoek van inwendige wrijving kan ongedraineerd gerekend worden.

Ongedraineerd rekenen zoals hier bedoeld, is gebaseerd op het rekenen met ongedraineerde schuifsterkte. De naam dekt niet helemaal de lading, maar wordt wel veel gebruikt. In de nieuwe stabiliteitsanalyses zal voor zand nog steeds gedraineerd gerekend worden, maar voor klei en veen zal met ongedraineerde schuifsterkte gerekend worden.

De essentie van ongedraineerd grondgedrag is dat waterspanningen in de grond worden gegenereerd wanneer de schuifweerstand van de grond wordt gemobiliseerd en de grond deformeert. In een ongedraineerde analyse van de macrostabiliteit van een talud worden deze waterspanningen in rekening gebracht. Wanneer een talud instabiel wordt en een afschuiving van het talud optreedt, dan is dit een snel proces. Bij de macrostabiliteitsproef bij de IJkdijk voltrok de afschuiving zich binnen een paar minuten (nadat de eerste deformatie visueel waarneembaar was). Bij de Bergambachtproef trad de grootste deformatie op binnen een uur. Bij de grote afschuiving bij Streefkerk in 1984 vond de grootste deformatie binnen ruim een dag plaats, waarna de deformatiesnelheid van het talud gedurende de volgende dagen langzaam af nam. Deze tijdsduur is kort in relatie tot de doorlatendheid van de grond. Door het mobiliseren van de schuifsterkte en de deformatie van de grond tijdens de afschuiving worden waterspanningen gegeneerd. Gezien de lage doorlatendheid van de grond in relatie tot de tijdsduur van een afschuiving kan hooguit gedeeltelijke dissipatie van de gegenereerde waterspanningen optreden. Dit betekent dat de wateroverspanningen en wateronderspanningen wel meegenomen moeten worden bij de berekening van de stabiliteit.