En waarom worden gedraineerde rekenmodellen tot nu dan toch toegepast?

In Nederland is tot nu toe vastgehouden aan deze werkwijze, vanwege empirische ervaring die met deze werkwijze is opgedaan. Dit geldt zowel voor taluds bij wegen en spoorwegen als bij waterkeringen.