Waar kan ik meer informatie vinden?

Op de site van de Helpdesk Water zijn verschillende rapporten te downloaden: handreiking bepalen ongedraineerde schuifsterkte (pdf, 2.5 MB), Rapport ongedraineerde schuifsterkte bij toetsspoor macrostabiliteit in WTI 2017 (pdf, 441 kB) - informatie voor besluitvomingsproces. Daarnaast zijn er verschillende protocollen beschikbaar. Via de Helpdesk Water kunnen tevens vragen gesteld worden over dit onderwerp. Zie ook de bijgevoegde link.