Waar kan ik meer informatie vinden?

Op de site van de Helpdesk Water zijn verschillende rapporten te downloaden: handreiking bepalen ongedraineerde schuifsterkte, Rapport ongedraineerde schuifsterkte bij toetsspoor macrostabiliteit in WTI 2017 - informatie voor besluitvomingsproces. Daarnaast zijn er verschillende protocollen beschikbaar. Via de Helpdesk Water kunnen tevens vragen gesteld worden over dit onderwerp. Zie ook de bijgevoegde link.