Hoe voorkomen dat de overstap naar ongedraineerd rekenen bij de 4e toetsronde geen oordeel?

Hoe voorkomen we dat de overstap naar ongedraineerd rekenen bij de 4e toetsronde grootschalig leidt tot de score ‘geen oordeel’?

Er wordt dit jaar gewerkt aan het opstellen/verbeteren van protocollen voor het uitvoeren van grond- en labonderzoeken. Daarnaast wordt gewerkt aan een schematiseringshandleiding waarin uitgelegd wordt (ook aan de hand van voorbeelden) hoe parameters worden bepaald en hoe een stabiliteitsanalyse uitgevoerd moet worden en wordt gewerkt aan het opzetten van opleidingen en aan een helpdesk waar vragen gesteld kunnen worden.