Wat is de relatie met andere ontwikkelingen?

Om de regionale waterkeringen op orde te brengen, wordt onder andere gewerkt aan een nieuw instrumentarium door Stowa. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de ontwikkelingen bij de primaire waterkeringen. Ook binnen het HWBP wordt bekeken hoe de methode toegepast gaat worden op versterkingen. Het project Dijken op veen is daar een voorbeeld van. Dit project is gericht op de versterking van de Markermeerdijken. In het Dijken op veen-project en WBI wordt op dezelfde manier omgegaan met het gedrag van veen. In het Dijken op veen-project is de wijze waarop de parameters worden bepaald geavanceerder dan in toetslaag 2 van het WBI. De werkwijze van het Dijken op veen-project kan in de Toets op maat worden toegepast.