Hoe pakt ongedraineerd rekenen uit?

Hoe pakt ongedraineerd rekenen uit als de verschillende grondlagen een wezenlijk ander sterkte-vervormingsgedrag kennen?

Bij het schuifsterktemodel met ongedraineerde schuifsterkte wordt uitgegaan van de schuifsterkte bij grote rek (25% axiale rek in triaxiaalproeven en 40% schuifrek in direct simple shear proeven). Uitgangspunt is dat bij doorgaande vervorming van een instabiel talud de schuifsterkte langs het gehele schuifvlak volledig is gemobiliseerd. Bij grote rek in laboratoriumproeven is de schuifsterkte van verschillende grondlagen met een andere sterkte-vervormingsrelatie ook volledig gemobiliseerd. Bij stijve grondlagen (klei en zand) zal de gemobiliseerde schuifsterkte al ruim over de piekschuifsterkte heen zijn. Bij slappe grondlagen (veen) is de maximale schuifsterkte grotendeels gemobiliseerd.