Wat is ongedraineerde schuifsterkte?

Strikt genomen is de ongedraineerde schuifsterkte geen grondparameter, maar een waarde van de schuifsterkte die afhankelijk is van diverse factoren, waaronder de belastinggeschiedenis en de belastingcondities van de grond. Bij het rekenen met de ongedraineerde schuifsterkte is daarom het meten van de sterkte in het veld en het laboratorium belangrijk. De ongedraineerde schuifsterkte is in WBI een sterkteverloop dat kan worden bepaald door de volgende 3 parameters: de sterkte toename exponent m, de ongedraineerde schuifsterkteratio S en de grensspanning. Het rekenmodel voor het rekenen met ongedraineerde schuifsterkte bij glijvlakanalyses voor het WBI 2017 (toetslaag 2) is een eenvoudig model. Het werken met dit model is voor de gebruiker niet complexer dan het vigerende Mohr-Coulomb model voor het rekenen met gedraineerde schuifsterkte. Essentieel voor de toepassing van het model is dat de bepaling van de ongedraineerde schuifsterkte in het veld en in het laboratorium op een goede manier dient plaats te vinden. Het type veld- en laboratoriumproeven en de procedures voor deze proeven en interpretatie van de proefresultaten zijn daarom van groot belang.

Meer informatie Rapport ongedraineerde schuifsterkte bij toetsspoor macrostabiliteit in WBI 2017 - informatie voor besluitvomingsproces.