Is de ongedraineerde bezwijksituatie altijd maatgevend tov de gedraineerde bezwijksituatie?

Nee, dit hangt van verschillende factoren af zoals de opbouw van de ondergrond, de snelheid van de belasting(verandering), de snelheid van bezwijken en het niveau van de effectieve spanning.

Meer informatie is te vinden in de Handreiking voor het bepalen van schuifsterkteparameters.