Hoe kan bij ongedraineerd rekenen ervaring over de uitvoeringsfase worden benut?

Hoe kan bij ongedraineerd rekenen ervaring over de uitvoeringsfase worden benut bij het beoordelen van de gebruiksfase?

In zijn algemeenheid geldt dat de schuifsterkte die in de uitvoeringsfase (de daadwerkelijke uitvoering van de versterking) kan worden gemobiliseerd ook in de eindsituatie kan worden gemobiliseerd. Daarnaast neemt de ongedraineerde schuifsterkte bij de rand van een ophoging toe als gevolg van het veranderen van de grootte en richting van de spanningen door het aanbrengen van de ophoging. De kennis die in de uitvoeringsfase wordt opgedaan over de mobiliseerbare schuifsterkte van de grond kan worden benut bij het analyseren van de mobiliseerbare schuifsterkte voor de eindsituatie. Hiervoor is op dit moment nog geen volledig uitgewerkt rekenrecept beschikbaar.