Is ongedraineerd rekenen toepasbaar bij het optreden van grondvervormingen wordt verhinderd?

Kan men ongedraineerd rekenen toepassen als het optreden van grondvervormingen wordt verhinderd door starre constructies?

Binnen het WBI programma is geen werkwijze ontwikkeld voor het uitvoeren van eindige elementen analyses (EEM, hierbij is het mogelijk om ook vervormingen mee te nemen) in situaties met een langsconstructie (damwand, diepwand, kistdam) met ongedraineerde schuifsterkte. Hiervoor moet nog werk worden gedaan, maar dat is op dit moment binnen het WBI programma nog niet voorzien. Ook in situaties met langsconstructies kan ongedraineerd bezwijken van grond optreden. Dat de vervorming van de grond deels wordt verhinderd door een constructief element sluit de mogelijkheid van ongedraineerd bezwijken van de grond niet uit. Waarschijnlijk gaat in de POV Macrostabiliteit aandacht besteed worden aan dit onderwerp.