Hoe wordt bij ongedraineerd rekenen onderscheid gemaakt tussen veiligheidseisen en onderhoudseisen?

Hier is geen verschil tussen een gedraineerde stabiliteitsanalyse en een ongedraineerde stabiliteitsanalyse. Voor het beoordelen wordt alleen de kans op instabiliteit gegeven een hoog water beschouwd om op basis hiervan de overstromingskans van een dijktraject te kunnen bepalen. Bij het ontwerpen van dijken kunnen naast de veiligheidseisen ook onderhoudseisen relevant zijn. Om te beoordelen of een ontwerp voldoet aan de onderhoudseisen kunnen dezelfde schuifsterkteparameters worden toegepast als voor het beoordelen van de veiligheidseis, maar wordt bijvoorbeeld aanvullend ook een berekening (met een Eindige Elementen Model) gemaakt om de vervorming te beoordelen.