Is de nieuwe werkwijze voor stabiliteitsanalyses ook toe te passen op ontwerp?

Ja, het principe is op hoofdlijnen hetzelfde. Alleen is het bij ontwerpen van belang om rekening te houden met het effect van de ophooglagen op de sterkte van de ondergrond. Daarnaast moet iets worden aangenomen voor de ongedraineerde schuifsterkte van ophoogmateriaal.