Mag dit nog steeds als we scherper gaan rekenen?

In de bestaande rekenmodellen wordt geen rekening gehouden met bijkomende risico’s door bv gasvorming of scheurvorming door trekkrachten. Mag dit nog steeds als we scherper gaan rekenen?

Binnen het project dijken op veen (het toepassen van dezelfde methodiek t.b.v. het ontwerp van de versterking van de Markermeerdijken) is een eerste inventarisatie geweest naar de impact van gas op de schuifsterkte van veen. De conclusie was dat gasvorming een geringe invloed heeft op de schuifsterkte. Naar scheurvorming door trekkrachten is nog nader onderzoek nodig. Dit is nog niet ingepland.