Leidt rekenen met ongedraineerde schuifsterkte tot optimalisatie?

In hoeverre leidt rekenen met ongedraineerde schuifsterkte tot optimalisatie ten opzichte van de bestaande rekenmodellen?

Het rekenen met ongedraineerde schuifsterkte doet recht aan het werkelijke grondgedrag van klei en veen in relatie tot taludstabiliteit. Het rekenen met ongedraineerde schuifsterkte voor klei en veen zal leiden tot minder onterecht goedkeuren en onterecht afkeuren.