Wat is de landelijke database proevenverzameling (voorheen STOWA database) en waar kan ik deze vinden?

Door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hoogheemraadschap Delfland is een database proevenverzameling (ook wel STOWA database genoemd) geïnitieerd en Waterschap Rivierenland heeft deze verder ontwikkeld. De verder ontwikkelde Landelijke database proevenverzameling versie 4.2 is nu beschikbaar op de Helpdesk Water als format. De geotechnische laboratoria kennen deze database en kunnen deze database vullen met resultaten van grond- en laboratoriumonderzoek. Op deze wijze ontstaat er een eerste uniformering op het gebied van data-uitwisseling en –opslag van proefresultaten. Er zal gewerkt worden aan een gevulde beschikbare landelijke database om de data-uitwisseling verder te initiëren en nog beter defaultwaarden van de sterkteparameters te kunnen afleiden.

De Landelijke database proevenverzameling is naast een database ook een tool om proevenverzamelingen op te zetten en te analyseren. Op basis van een set proeven leidt het Excel sheet zowel gedraineerde als ongedraineerde schuifsterkte parameters af. Van deze parameters worden verwachtingswaarde, karakteristieke waarde en rekenwaarde bepaald. Hierbij is gekozen voor een bepaalde methode (Norwegian style procedure) om de karakteristieke waarde van de sterkteparameters te bepalen. Dit is niet de enige optie om statistiek toe te passen. Delfland heeft een analysetool gemaakt gericht op de Shansep-procedure. De opties worden nog nader uitgewerkt en worden nog voor de zomer ook beschikbaar gesteld. In de bijgevoegde presentatie wordt al op hoofdlijnen aangegeven wat de verschillen en voor- en nadelen van beide methoden zijn. Ook de tools voor de Shansep-procedure worden nog beschikbaar gesteld.

Het format voor de database, de beide analysetools en een instructie met bijlagen is bijgevoegd bij deze vraag. Opgemerkt wordt dat deze tools geen onderdeel zijn van het WBI instrumentarium.

Vragen over de database, analysetools en statistiek kunnen gesteld worden via de Helpdesk Water.


Analysetool Shansep

Analysetool Norwegian

Methoden

Landelijke database