Kan er iets landelijk opgezet worden m.b.t. de gegevensverzameling t.b.v. macrostabiliteit?

Er wordt tezamen met HWBP en STOWA bekeken of het mogelijk is om een landelijke gegevensanalyse/database t.b.v. macrostabiliteit op te zetten. Het is niet mogelijk om landelijk al het grondonderzoek uit te voeren, maar we kunnen wel het onderzoek dat beschikbaar komt op een dusdanige wijze toegankelijk maken, dat een ieder daar gebruik van kan maken.