Kan D-Geostability in de nieuwe situatie nog gewoon gebruikt worden om stabiliteitsanalyses te doen?

De werkwijze in RingToets is anders dan die in D-geo Stability. De methode cu calculated in D-Geo Stability controleert automatisch of de nieuwe effectieve spanning in een situatie met het aanbrengen van een stabiliteitsberm hoger is dan de bestaande grensspanning. Wat de grensspanning betreft geldt dat deze in de huidige versie van D-Geo Stability de som is van de effectieve spanning en de pre overburden pressure POP. De grensspanning is daardoor afhankelijk van de buitenwaterstand. De POP dient zodanig te worden gekozen dat de grensspanning en de ongedraineerde schuifsterkte overeen komen met de waarnemingen in het veld. Hiervoor zijn controles met een spreadsheet nodig.

In D-Geo Stability kan ook de methode cu measured worden gebruikt. Met deze methode kan een profiel van de ongedraineerde schuifsterkte worden ingevoerd, die wordt afgeleid uit een correlatie met de sondeerweerstand. Dit is de werkwijze die wordt gevolgd bij het project Dijken op Veen. Bij het toepassen van correlaties met de sondeerweerstand is het relevant dat rekening wordt gehouden met het verschil in ongedraineerde schuifsterkte bij normale omstandigheden en bij extreem hoog water (als gevolg van andere effectieve spanning). Bij deze methode moet de gebruiker er zelf op toezien wanneer de bestaande ongedraineerde schuifsterkte en grensspanning moeten worden bijgesteld als gevolg van de spanningsverhoging door het aanbrengen van een stabiliteitsberm. Hiervoor zijn controles met een spreadsheet nodig. Verder moet bij toepassing van deze methode een dwarsprofiel van een dijk in secties worden verdeeld en voor iedere sectie geldt een ander profiel van de ongedraineerde schuifsterkte. De gebruikersvriendelijkheid van de huidige software moet nog verder worden verbeterd.