Zijn er gebieden te benoemen waar het ongedraineerd rekenen geen of beperkte impact zal hebben?

Zijn er gebieden te benoemen waar het ongedraineerd rekenen geen of beperkte impact zal hebben t.o.v. de huidige methode?

Er zijn geen specifieke gebieden te benoemen. De nieuwe methode kan overal impact hebben, zowel positief (minder sterke dijk nodig) als negatief (sterkere dijk nodig).