Zijn er defaultwaarden beschikbaar voor de benodige schuifsterkte parameters?

Voor de ongedraineerde schuifsterkte ratio S en de sterkte toename exponent m worden standaard waarden aangeleverd vanuit het WBI. Deze zijn te vinden in de handreiking bepalen ongedraineerde schuifsterkte. Dit zijn realistische schattingen die zijn gerelateerd aan geologische afzetting, grondsoortbeschrijving en volumegewicht. Voor het bepalen van de grensspanning σ'vy worden voor de eerste stap van de gedetailleerde toets vanuit het WBI voorzichtige standaard waarden van de pre overburden pressure POP aangeleverd. De grensspanning is een parameter met veel variatie. Zonder lokaal onderzoek kan hiervoor alleen een voorzichtige schatting worden gegeven.

Meer informatie is te vinden in de Handreiking voor het bepalen van schuifsterkteparameters.