Moet er bij constructieve schermen in dijken ook ongedraineerd worden gerekend?

Ook in situaties met langsconstructies kan ongedraineerd bezwijken van grond optreden. Binnen het WBI programma is geen werkwijze ontwikkeld voor het uitvoeren van EEM analyses in situaties met een langsconstructie (damwand, diepwand, kistdam) met ongedraineerde schuifsterkte. Hiervoor moet nog werk worden gedaan, maar dat is op dit moment binnen het WBI programma nog niet voorzien. Waarschijnljk wordt hier de komende jaren binnen de POV Macrostabiliteit wel aandacht aan besteed.