Wat betekent de verandering bij de stabiliteitsanalyses voor mij als beheerder?

De verandering in schuifsterktemodel en bijbehorende parameters vraagt deels om andere veld- en laboratoriumproeven en in ieder geval om andere proefprocedures en om een andere interpretatie van de proefresultaten. Dit betekent dat er kennis opgedaan moet worden met de nieuwe methode, zodat de markt benaderd kan worden om de nieuwe methode toe te passen.

Meer informatie is te vinden in de Handreiking voor het bepalen van schuifsterkteparameters.