Hoe moet de uitvoeringsstabiliteit worden berekend bij ongedraineerd rekenen?

Als gevolg van de uitvoering van een dijkversterking ontstaat een nieuwe spanningstoestand in de ondergrond. Waar een stabiliteitsberm wordt aangebracht, wordt de spanning in de grond verhoogd. Tevens draait de richting van spanningen in de grond bij de rand van de ophoging. Als de stabiliteitsberm voldoende hoog is, wordt de nieuwe effectieve spanning hoger dan de grensspanning in de situatie zonder berm. De grensspanning in de bestaande situatie reduceert in feite het rendement van de aanleg van een stabiliteitsberm. Na aanleg van de stabiliteitsberm zal de grensspanning wel weer hoger worden dan de nieuwe effectieve spanning, maar dit heeft tijd nodig. Het lijkt niet verstandig dit effect al in rekening te brengen bij het dijkversterkingsontwerp. Dit zou betekenen dat een dijk pas vele tientallen jaren na het realiseren van de dijkversterking zijn ontwerpsterkte heeft. Bij een latere beoordeling kan van dit effect wel worden geprofiteerd. Binnen WBI is hier geen praktische werkwijze voor ontwikkeld. In de POV Macrostabiliteit zal hier waarschijnlijk nog aandacht aan besteed worden.