Kan WBI SOS direct worden gebruikt zodat het maken van lokale SOS niet nodig is?

Het is belangrijk om te schematiseren naar een lokale ondergrond schematisatie om een zo betrouwbaar mogelijke toets uit te voeren voor de betreffende faalmechanismen.

Om te schematiseren moet er informatie zijn over de werkelijkheid en over het doel van de schematisering. Voor de ondergrond betreft dat:

  • Informatie over de vereisten van de toepassing, zoals toetsen op macrostabiliteit, piping of zettingsvloeiing;
  • Informatie over de ondergrond, zoals data over de opbouw en de eigenschappen van de grond (vooral sondeer- en boorstaten), proefresultaten en digitale hoogtemodellen;
  • Informatie over de achtergronden van grondeigenschappen en het systeem in de ruimtelijke variatie in de opbouw van de ondergrond.

Het WBI-SOS vormt een goed globaal beeld van de ondergrond en dient te worden aangevuld met lokale informatie.