Is het mogelijk om voorafgaand aan de beoordeling een inschatting te maken van benodigde grondgegevens?

Een inschatting kan worden gemaakt op basis van de resultaten uit de vorige toetsronde, VNK2 en lokale kennis. De basis van het WBI-SOS kan hier ook bij helpen. Uiteindelijk zal de behoefte sterk afhankelijk zijn van de lokale ondergrond, de dichtheid van lokale gegevens en afwegingen tijdens het beoordelen.