Op basis waarvan wordt WBI-SOS gemaakt?

De basis ondergrond schematisatie is opgesteld op basis van geologische kennis over de ondergrond van Nederland, aangevuld met boringen en sonderingen uit de DINO database en beschikbare generieke ondergrondschematisaties als GeoTop.