Wordt voor alle primaire waterkeringen een WBI-SOS gemaakt?

Het WBI-SOS is opgesteld voor alle primaire waterkeringen in Nederland, met uitzondering van kustduinen. Daarbij moet worden opgemerkt dat het WBI-SOS is opgesteld voor de primaire waterkeringen zoals deze in 2013 gedefinieerd waren. Wijzigingen na 2013 zijn niet meer verwerkt in het WBI-SOS. Voor de waterkeringen die niet zijn opgenomen in het WBI-SOS wordt een factsheet gemaakt waarin wordt aangegeven op welke manier de keringbeheerder met deze situatie om kan gaan. De factsheet wordt gepubliceerd op de productenpagina.