Welke Keuze gemaakt bij nieuwe normen?

Welke keuze zijn gemaakt bij de nieuwe normen voor de waterkeringen die zijn afgeleid en hoe hangt dit samen met toetsen? Waarom passen deze nieuwe normen in de risicobenadering?

De nieuwe normering brengt veel veranderingen met zich mee. Zo verandert de toetsing, de zorgplicht, hydraulische waterstanden, ontwerpinstrumentaria enz. Het is niet mogelijk om binnen een kort tijdsbestek op alle veranderingen in te spelen.

Keuzen tav de nieuwe normering zijn beschikbaar op de site van het Deltaprogramma.

De formele regels van het WBI staan in de ministeriele regeling. WBI2017 heeft belangrijke keuzen vastgelegd in het basisrapport en het rapport onzekerheden sterkte en belastingen. Beiden zijn beschikbaar op de Helpdesk Water.

Samen met de beheerders, I&M, ILT, RWS en kennisinstellingen moeten we de komende jarentot meer duidelijkheid komen rondom de verschillende facetten rondom waterveiligheid. Dat kost tijd en veel afstemming.