D-Soil Model

Is D-Soil Model een 'softwarepakket' wat aangeschaft moet worden door de waterschappen, of wordt dit ter beschikking gesteld aan de waterschappen, of is het een 'webapplicatie'?

De elf WBI2017 applicaties Morphan, Dsoilmode, Dflowslide en Ringtoets /Riskeer, de Basis modules (Gras, Asfalt en Macrostabiliteit), waterstandsverlopenpresentatietool, en Hydra-NL de excel programma Steentoets en assemblagetool, voor toetslaag 1 en 2 worden zonder licentie rechten door Rijk beschikbaar gesteld.

Alleen het Deltares programma Dgeostability (een terugval optie voor macrostabiliteit) heeft een betaalde licentie.

De modellen voor toetslaag 3 (die door WBI2017 zijn gemaakt) worden ook zonder kosten beschikbaar gesteld.

Kosten om de programmatuur te installeren bij de beheerder zijn voor de beheerder. Vergelijk WBI applicaties met de belastingdienstdiskette, deze hoort bij de wet en worden geen licentie rechten voor gevraagd.

Alle modellen moeten zowel standalone als op servers kunnen werken.

In principe kan WBI software op een netwerkomgeving gebruikt worden, zoals CITRIX.

Het WBI project kan hierbij advies geven als er problemen op treden bij installatie of gebruik.