In welke vorm zijn de hydraulische belastingen behorende bij WTI2017 beschikbaar gesteld?

De hydraulische belastingen bij WTI2017 zijn uitgeleverd via de software van WTI2017: Riskeer (en worden berekend met het rekenhart HydraRing) en Hydra-NL. In deze software kan de beheerder zelf de hydraulische belastingen voor zijn watersysteem berekenen. Hiervoor heeft de gebruiker naast software ook databases nodig. Deze zijn beschikbaar per normtraject voor alle gebieden, met uitzondering van het Volkerak Zoommeer en de Hollandse IJssel. Deze komen in de loop van 2018 beschikbaar. Naast de software is een achtergrondrapportage beschikbaar waarin een toelichting wordt gegeven op de belastingen. Per watersysteem zijn daarnaast rapportages beschikbaar die de uitgangspunten in meer detail beschrijven.

Daarnaast zijn factsheets beschikbaar op de Helpdesk Water om het gebruik van de software en de duiding van berekeningsresultaten te ondersteunen.