Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de hydraulische belastingen 2017?

  • Vanwege de overstap naar overstromingskansen bestaan hydraulische randvoorwaarden (HR= hydraulische belasting als rekenwaarde) alleen nog voor de semi-probabilistische toets. Voor de volledig probabilistische toetsing wordt geen rekenwaarde/maatgevende belasting toegepast, maar worden alle mogelijke belastingen met een bepaalde kans beschouwd via de software (HydraRing). Wel zijn kansbijdragen beschikbaar en het punt met de grootste kansbijdrage (illustratiepunt) in de uitvoer van de software.
  • Ten opzichte van de concept randvoorwaarden 2011 zijn de grootste veranderingen te verwachten in het rivierengebied. Hier worden nieuwe waterstandsberekeningen uitgevoerd, waarbij de rivierverruimende maatregelen die zijn uitgevoerd worden meegenomen. Dit zijn met name de effecten van Ruimte voor de Rivier en Maaswerkenprojecten, maar ook projecten van de Belgische overheid werken waterstandsverlagend langs de Maas.
  • Daarnaast is voor bijna alle gebieden de statistiek (bijvoorbeeld wind, afvoer of waterstandstatistiek) opnieuw bepaald. In de meeste gebieden leidt dit niet tot grote veranderingen. Een uitzondering hierop is het rivierengebied waar wordt opgestapt op Grade (voor afvoeren). Dat resulteert in lagere afvoeren bij extreme condities doordat overstromingen in Duitsland voor het eerst worden meegenomen.
  • Door het meenemen van onzekerheden in de hydraulische belasting kunnen de belastingen 30cm tot meer dan 1m toenemen.
  • Door de nieuwe normen per traject, die lokaal veel strenger, maar soms ook soepeler worden, zullen de HR veelal afwijken van de concept randvoorwaarden die in 2011 zijn bepaald.