Welke gevolgen heeft herleidbaarheid voor datamanagement?

De waterkeringbeheerder is verantwoordelijk voor de inwinning en opslag van gegevens en de herleidbaarheid tot de brondata. Het gaat om het vastleggen en onderbouwen van uitgangspunten, werkwijze, gemaakte keuzes en de bevindingen van gevoeligheidsanalyses. Dit kan worden vastgelegd in het logboek. Vooraf is het belangrijk om na te denken over de manier waarop je data opslaat en wie hiervoor verantwoordelijk is. Het WBI heeft een iteratief karakter, waardoor het borgen van herleidbaarheid om aandacht vraagt. Uiteindelijk moet het resultaat van de toetsing herleidbaar zijn tot de brondata.