Welke data kan ik gebruiken voor het WBI2017?

Waterkeringbeheerders kunnen voor de start van de beoordeling al aan de slag gaan door informatie over het areaal bij elkaar te brengen. Bij veel waterkeringbeheerders is er data uit eerdere toetsrondes beschikbaar. Daarnaast kunnen bouw- en ontwerptekeningen een nuttige bron zijn. Boringen en sonderingen zijn ook waardevol. Soms zijn dit soort gegevens alleen op papier beschikbaar en kan het interessant zijn om dit te digitaliseren. Tot slot kunnen landsdekkende data of basisregistraties worden gebruikt voor de beoordeling. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN) of de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).