Welke producten zijn er op gebied van datamanagement?

De volgende producten helpen waterkeringspecialisten en dataspecialisten om te werken met het WBI.

  1. De handleiding datamanagement. De handleiding datamanagement is opgesteld om de toetser te ondersteunen bij de datavoorbereiding. De handleiding biedt inzicht in de uitgangspunten van het WBI en de relatie hiervan met datamanagement. Denk bijvoorbeeld aan begrippen als herleidbaarheid, hergebruik en het werken met onzekerheden en iteraties.
  2. Het WBI-SOS. Een generieke methode om te komen tot een stochastische ondergrond schematisatie, die bruikbaar is voor het toetsen op piping, macrostabiliteit en zettingsvloeiingen. De methode wordt beschreven in de handleiding stochastische ondergrond schematisatie. Startpunt voor deze methode is een basis schematisatie die voor alle primaire waterkeringen in Nederland is opgesteld.
  3. Schematiseringshandleidingen per toetsspoor. De schematiseringshandleiding beschrijft de stappen die gezet moeten worden om tot een schematisering te komen die geschikt is om de toetsing voor het betreffende toetsspoor uit te voeren.
  4. Parameterlijst. Totaaloverzicht van alle parameters van alle toetssporen.
  5. Terminologielijst. Eén terminologielijst voor alle termen in WBI2017.
  6. Softwarehandleidingen. In de softwarehandleidingen is informatie opgenomen over de invoerdata en bestandsformaten.
  7. Overige producten: architectuurplaten en factsheets voor dataspecialisten.

datamanagement

De datavoorbereiding voor het WBI2017 zal per beheerder verschillend zijn. De keringbeheerder is dan ook aan zet om van data tot invoer voor het WBI te komen. Bovengenoemde documenten bieden handvatten om op een goede manier met data aan de slag te gaan binnen het WBI.