Welke informatiestromen zijn er?

Het WBI levert beoordelingssoftware met rapportage functionaliteit. Het dataformaat voor invoer en uitvoer van en naar de WBI software wordt door IHW ( www.informatiehuiswater.nl) in de Aquo standaard opgenomen. De uitvoer is input voor de ILT die een rijksoordeel toevoegt en is ook bruikbaar voor het aanmelden bij HWBP. Een presentatietool wordt ontwikkeld om de uitvoer uit de WTI software te presenteren.

De WTI software heeft als input:

  • Schematisatie van de kering,
  • Basisbestand keringen,
  • Norm Overstromingskans Plus een advies hoe deze norm per mechanisme toegepast moet worden “doorsnede-eisen voor toetslaag 2a” en eisen voor toetslaag 2b,
  • de basis bestanden (databases, met golven en waterstanden en statististiek, voor wind, rivieren, zeewaterstanden en meerpeilen) om de belasting per doorsnede te kunnen bepalen.

De informatiestromen zijn schematisch:

informatiestromen