Wat wordt precies bedoeld met ‘Beoordelingsinstrumentarium’?

Het WBI (Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium) is de nieuwe wettelijk voorgeschreven beoordelingsmethode voor de primaire waterkeringen, die waterschappen en Rijkswaterstaat vanaf 2017 toepassen voor een veiligheidsoordeel van hun waterkeringen.

Het WBI 2017 bestaat uit een ministeriële regeling (Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017) met de volgende bijlagen:

  • Deel 1: Procedure beoordeling veiligheid primaire waterkeringen (afgekort: Deel 1 Procedure). Hierin staan de methoden en regels die beheerders moeten gebruiken bij de beoordeling.
  • Deel 2: Voorschriften bepaling hydraulische belasting primaire waterkeringen (afgekort: Deel 2 Hydraulische belastingen) met de waterstanden en golfgroottes waarvan beheerders bij de beoordeling moeten uitgaan.
  • Deel 3: Voorschriften bepaling sterkte en veiligheid primaire waterkeringen (afgekort: Deel 3 Sterkte en veiligheid).

Het WBI wordt vastgesteld door de minister van IenM.