Waarom de naamswijziging van Toetsinstrumentarium naar Beoordelingsinstrumentarium?

De eerste reden is dat de uitkomst van de toetsing en straks beoordeling verschillend is. Met het WTI werd getoetst of een waterkering hoog en sterk genoeg is om een extreme conditie te kunnen keren. Het antwoord hierop was voldoet of voldoet niet aan de norm en was daarmee een binaire schaal. Met de inwerkingtreding van de nieuwe norm kan met het nieuwe beoordelingsinstrumentarium worden beoordeeld welk beschermingsniveau een waterkering biedt. Dit niveau wordt dan vergeleken met zowel de signaleringswaarde als de ondergrens. De beoordeling wordt weergegeven in één van de zes categorieën in afstand tot de normen en is daarmee meer genuanceerd. Door de verschillende categorieën is het ook mogelijk om de waterkeringen een prioriteit mee te geven in urgentie. De tweede reden is om de systeemsprong van het huidige beleid naar het nieuwe beleid te markeren.