Een goede voorbereiding is cruciaal

Voor het beoordelen van uw primaire waterkeringen moet u als waterkeringbeheerder het wettelijk beoordelingsinstrumentarium WBI 2017 gebruiken, dat door Rijkswaterstaat en Deltares is ontwikkeld. Dat kan de indruk wekken dat het beoordelen een soort invuloefening is, waarbij u simpelweg de voorgeschreven stappen dient te volgen. Dat is geenszins het geval. Een goede beoordeling is alleen mogelijk als u zich goed voorbereidt en bij elke stap kritisch nadenkt: Welke gegevens kan ik het beste gebruiken? Is de uitkomst van deze berekening logisch? Komt het beoordelingsresultaat overeen met mijn verwachting op basis van ervaringen met onderhoud en inspecties? Is het zinvol om een gedetailleerde toets te doen of kan ik beter gelijk een toets op maat uitvoeren? Deze vragen laten zien dat u uw eigen expertise en beoordelingsvermogen voortdurend moet gebruiken!

Het beoordelingsinstrumentarium moet u dus (naast het mogelijk maken om een veiligheidsoordeel te bepalen) ondersteunen bij het samenstellen en vertellen van het verhaal van uw waterkering.