Wie bepalen hoe het beoordelingsinstrumentarium eruit gaat zien?

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) ontwikkelen Rijkswaterstaat en Deltares het instrumentarium in nauwe samenspraak met betrokken partijen. In 2015 hebben proeftoetsen plaatsgevonden waarin het nieuwe beoordelingsproces en de software werden getest. Voor deze proeftoetsen werden onder meer de keringbeheerders uitgenodigd. In 2016 heeft een systeemtest plaatsgevonden op het gehele beoordelingsproces en hebben de keringbeheerders kunnen oefenen met het WBI 2017 middels een generale repetitie.