Nederland nog niet klaar voor watercrisis

Is Nederland klaar voor een watercrisis zoals in 1953? Zowel veiligheidsregio, KPN, Alliander en waterschap geven aan van niet. Zij zijn van mening dat we een watercrisis niet moeten uitsluiten en dat we nog niet voldoende zijn voorbereid. Dat moeten inwoners van Nederland ook beseffen, maar de burger verdient wel een duidelijk handelingsperspectief. Dit was één van de uitkomsten van de Netwerkdag Water, het jaarlijkse netwerkevent voor professionals die zich bezighouden met water-gerelateerd crisismanagement.

Vitaal en kwetsbaar: samenwerken in de keten

De Netwerkdag Water 2019 stond in het teken van (keten)samenwerking met vitale partners: weten alle partners – waaronder veiligheidsregio’s, Defensie, waterschappen en de vitale partners – elkaar te vinden tijdens een watercrisis en zijn er duidelijke afspraken? Onder andere uit het panelgesprek bleek dat dit nog niet volledig op orde is. Ook voorzitter Veiligheidsberaad Hubert Bruls gaf het aan tijdens de officiële opening van de Netwerkdag. Er gebeurt al veel op dit gebied – van impactanalyses per veiligheidsregio tot gezamenlijke oefeningen – maar  de praktijk is altijd anders.  Alleen al gezien de benodigde capaciteit van hulpdiensten, de bovenregionale samenwerking waarbij er geen duidelijke bronregio is én dus onduidelijk is wie in the lead is, en de enorme cascade-effecten die leiden tot maatschappelijke ontwrichting: uitval van licht, elektra, telecom en drinkwater. De gemiddelde burger in Nederland is zich hier nog niet van bewust en ook niet van het beste handelingsperspectief.

Watercrisis als gevolg van digitale ontwrichting

Anja de Vos – Biemans, regiodirecteur KPN, deelde haar zorg tijdens het panelgesprek dat we vaak spreken over watercrises door overlast of -tekort, maar dat er ook enorme gevolgen kunnen ontstaan door digitale ontwrichting: bijna alle gemalen draaien op technische systemen.

Gelukkig zijn de genoemde zorgpunten niet onbekend bij de betrokken partijen en wordt hier in afstemming voortvarend aan gewerkt.

De effecten van klimaatverandering

Dat watercrises niet alleen over wateroverlast, maar ook droogte gaan en hoe dit er over circa 30 jaar uitziet – als gevolg van de klimaatverandering – vertelde Gerard van der Steenhoven, hoofddirecteur KNMI. Van der Steenhoven benoemde onder ander dat eind van de eeuw de zeespiegel 84 cm hoger is, dat de frequentie en intensiteit van extreme buien toeneemt en dat het KNMI werkt aan de informatiepositie van de organisatie met data: van droogte-index tot een early warning center dat tijdig duidelijk en betrouwbaar inzicht geeft zodat tijdige maatregelen mogelijk zijn.


 
Gerard van der Steenhoven, hoofddirecteur KNMI.

Binnenkort meer informatie

Meer informatie over de effecten van de klimaatverandering op Nederland en de visie van Antoin Scholten, portefeuillehouder Waterveiligheid in het Veiligheidsberaad, van Anja de Vos – Biemans, van Henk Tamboer, crisismanager Energie bij Alliander en van Caroline van de Wiel, algemeen directeur Hoogheemraadschap Rijnland, volgt binnenkort via de website van het Veiligheidsberaad en in de eindejaarseditie van Magazine Veiligheidsberaad

Op de foto boven aan de pagina v.l.n.r.: de dagvoorzitter, Antoin Scholten, Anja de Vos – Biemans, Henk Tamboer en Caroline van de Wiel