Lerende aanpak voor professionalisering in het werkveld Water en Ruimte

De evaluatie van de watertoets heeft een leergemeenschap Water en Ruimte opgeleverd. Dit document is een bundeling van verslagen en evaluaties en geeft een mooi beeld van de ontwikkeling van de leergemeenschappen.