Handreiking watertoetsproces bij Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt graag in een zo vroeg mogelijk stadium bij uw plan betrokken. Dat heeft als voordeel dat u in een vroeg stadium op de hoogte bent van de wensen en eisen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Zo weet u waar u aan toe bent en wat u moet doen om dit onderdeel van uw planproces zo efficiënt mogelijk in te richten.

Het watertoetsproces is maatwerk: zowel wat betreft de benodigde producten als de benodigde doorlooptijd. De informatie in deze brochure geeft u hierbij een handvat.