Limburg Handleiding Watertoets

De Provincie heeft, in overleg met andere Limburgse overheden, in de nota ‘Plaats voor Water‘ vastgesteld hoe zij de watertoets in Limburg toepast. De voorliggende brochure is feitelijk een verkorte handreiking en routewijzer, bestemd voor de partijen die met de watertoets moeten werken: gemeenten, de waterschappen, de Provincie en Rijkswaterstaat. De belangrijkste informatie staat op posterformaat samengevat. De poster kan als geheugensteuntje worden opgehangen.