Beide uitspraken

Beide uitspraken betreffen een geheel andere casuïstiek dan hier aan de orde, maar dat is voor de vraag of afvalwater een afvalstof is niet relevant.