Omgaan met overgangen bij faalmechanisme gras erosie kruin en binnentalud

Korte studie naar kansverdelingen van het kritisch overslagdebiet inclusief overgangen


Er zijn kansverdelingen van het kritisch overslagdebiet afgeleid voor 64 scenario’s, waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van ‘nette’ overgangen en objecten. Er is hierbij uitgegaan van de theoretisch meest ongunstige combinatie van invloedsfactoren voor overgangen en objecten. Het begrip ‘nette’ overgang wordt beschreven en geïllustreerd met enkele foto’s. Het falen wordt in dit geval gedefinieerd als het falen van de grasbekleding op de kruin en het binnentalud van een dijk door golfoverslag. Dit hoeft nog niet direct het falen van de dijk te betekenen. De kansverdelingen bieden de mogelijkheid om met Riskeer faalkansberekeningen te maken, of berekeningen van de benodigde kruinhoogte, waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de invloed van overgangen en objecten.


Publicatiedatum
Omvang 11 MB
Jaar van uitgave
2019
Versie
1.0
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Deltares