Toets- en Rekenpeilen Kust en Estuaria ten behoeve van de HR2011


Het rapport beschrijft de toets- en rekenpeilen zoals afgeleid en gehanteerd in WTI-2011. Deze getallen gelden als basis voor WBI.

Publicatiedatum
Omvang 3.2 MB
Jaar van uitgave
2010
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Deltares
Auteur(s) Dillingh, D., de Lima Rego, J.