WTI 2017 Kunstwerken


Het rapport geeft handvatten voor een toets op maat ten aanzien van de betrouwbaarheid van de sluiting van demontabele keringen. Deze sluit aan bij de Leidraad Kunstwerken 2003, het beoordelingsspoor betrouwbaarheid sluiting van het WTI-2017 en de schematiseringshandleiding.

Publicatiedatum
Omvang 3.8 MB
Jaar van uitgave
2016
Versie
Versie D1
Taal
Nederlands
Uitgevende organisatie(s) Deltares
Auteur(s) Bree, B. van